Rejestracja dziecka
Minimum 6 znaków 


*
Wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w dziecko/dzieci z wszelkich atrakcji SALI ZABAW LEMON prowadzonej przezGRUPA LEMON Agnieszka Kulik, z siedzibą przy ul. 1 Maja 6, 42-290 Blachownia oraz oświadczam, że:
1. W/w dziecko/dzieci nie ma/nie mają żadnychprzeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z SALI ZABAW LEMON.
2. Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu obowiązującego w SALI ZABAW LEMON, który to regulamin znany jest również mojemu dziecku.
3. Akceptuję fakt, że pracownicy SALI ZABAW LEMON nie świadczą opieki nad dziećmi i młodzieżą.
4. Akceptuję fakt,ze na terenie SALI ZABAW LEMON (konstrukcja, sale urodzinowe, sale zajęć, szatnia, recepcja, parking) prowadzony jest monitoring wizyjny
Treść regulaminu
*
Zapoznałem się i podpisuję się pod oświadczeniem Covid-19 w imieniu swoim i pozostałych członków mojej rodziny.

Chcę być na bieżąco z promocjami, wydarzeniami i nowościami w SALI ZABAW LEMON, wyrażamzgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez ww Administratora moich danych osobowych (adres e-mail oraz nr telefonu) do celów marketingowych związanych z działalnością takich jak przesyłanie newsletterów, akcji promocyjnych oraz informacji oodbywających się na SALI ZABAW LEMON wydarzeniach. W każdym momencie mogę cofnąć zgodę.
Niniejszym wskazuje się, że administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych oraz wizerunku jest GRUPA LEMON Agnieszka Kulik, z siedzibą przy ul. 1 Maja 6, 42-290 Blachownia. Dane kontaktowe administratora: kontakt@salazabawlemon.pl. Podstawa prawna przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z usług Sali Zabaw, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęciadziałań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy,zaś w przypadku monitoringu: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (interesem tym jest bezpieczeństwoosób i mienia). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie jest możliwa. Dane osobowe przechowywane są do przedawnienia lub terminu wynikającego z ustawy o rachunkowości. Istnieje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nieprzekazujemy danych osobowych do Państw trzecich. Odbiorcami danycho sobowychsą: biuro rachunkowe oraz podmiot obsługujący technicznie monitoring.